Tacka spekulanterna för att det finns mat i morgon

 

Under senare tid har allt fler röster höjts för att reglera handeln med råvaruderivat. Spekulation dominerar prisbildningen och skapar osundheter av allehanda slag, typ liksom…. .  Exakta vad för abnormiteter är emellertid oftast lite oklart, annat än att priserna periodvis stiger kraftigt, vilket ingen gillar spontant – utom säljarna förstås.

En mer djupgående effekt är dock att höga prisnivåer, framdrivna av en rad orsaker, däribland spekulanter, oftast har sin grund i någon form av underliggande fundamental orsak. Torka, regn, La Ninja etc. gör att vissa mängder varor, på vissa platser inte visar sig vara vad man hade förväntat sig, skördeutfall oftast. I allmänhet är det inte små och marginella avvikelser, utan substantiella och reala. Till saken hör att det i allmänhet är då en oförutsedd brist eller förväntan om en framtida brist på vara i fråga ger sig tillkänna. Sällan är det tvärt om, då råvaror ”kraschar uppåt! Priskraschen uppåt blir starkare ju sämre den globala lagersituationen är. Det är där vi står för tillfället. Rekordsmå lager av t ex spannmål och med överraskande tillkortakommanden i skördeutfallet på ställen där förväntningarna tidigare var högt ställda, i USA främst.

Som framgår av bloginlägg härnedan är prismekanismen regulatorn mellan utbud och efterfrågan även när det gäller balansen mellan vad som framgent skall konsumeras och på vilket sätt. ”The acre battle” är helt enkelt ett annat sätt att uttrycka värdet på odlingsbar mark givet lagernivåerna inför nästa planterings- och skördesäsong. Prismekanismen ger i dagsläget uttryck för att vissa former av spannmålsanvändning kommer få det svårt att överleva. Spekulanternas roll i det hela är att påskynda denna relativprisbildningsprocess både inom sfären av producenter och direkta användare och de övriga områdena för användning. Dvs. de sistnämnda är t ex andra aktörer inom råvarukollektivet såsom t ex grisuppfödare och regelrätta cowboys (kreatursfarmare), men även producenter av biobränsle. The acre battle resulterar även i att alternativa grödor får stryka på foten mot dem som ser ut att ge bäst betalt inför nästa period. Så hur kommer spekulanterna in i detta då? Genom att agera som kollektiv trycker spekulanterna priset på varan inför leverans, då ingen spekulant önskar hantera t ex 5 000 ton vete som ligger i Chicago och väntar på transport, spekulanten vill hoppa ur sin position innan leverans sker och rulla över till nästa derivatkontrakt.

Det här gör att spotpriset, dvs. priset nu för t ex en enhet vete bestäms av den riktiga efterfrågan på vete, bagerier mfl, så visar sig den riktiga bristen. Det spekulanterna gör är att facilitera odlarens möjligheter att sälja sin skörd till ett markant högre pris i framtiden så att odlarens marginal kan säkerställas på ett helt annat sätt än ifall denne var tvungen att vänta ut ett skördeutfall. Om då spekulanterna överreagerar på uppsidan på en händelse är detta i själva verket ett utmärkt tillfälle för odlaren att låsa in sin marginal och veta redan innan han planterat hur mycket han kommer att tjäna. Ett sätt att se det är att the acre battle pågår året runt och i viss mån växeldrar mellan grödor. Ett är dock säkert och det är att antalet hektar är begränsat i varje tidsperiod och relativpriset mellan grödor avgör vad som slutligen planteras inför en säsong. GMO, gifter och gödning påverkar avkastningen på mark mer långsiktigt. Kortsiktigt avgör lagernivåerna och förväntningar om skördeutfallet vilka grödor som kommer att planteras nästa vår. Spekulanterna ser till att ingen missar vilken gröda som är bäst i det avseendet.  

Ju längre bort man sitter från detta desto enklare ter det sig att reglera vad som skall odlas. Det i sin tur skapar just dessa bristsituationer som under sådana förhållanden ger upphov helt andra problem och i allmänhet även strukturella bristsituationer med långt allvarligare följder än ett temporärt högre pris. De senaste årens livsmedelskriser har i allt väsentligt drivits av nedkörda lager i en rad länder. Intäkterna från dessa försäljningar har inte sällan hamnat på avvägar efter det att skördar mer eller mindre konfiskerats från odlare. Spekulanterna ser i vart fall till att brister och underskott rättar till sig snabbare än vad som annars hade varit fallet. I så motto utgör de verkligen oljan i maskineriet. Gruset står definitivt någon annan för.

Annonser
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s